Anekdoter, personligheter och gårdar från byn

Under Påskrundan 2020 sattes det tillsammans med tipsrundefrågorna upp olika texter innehållande anekdoter och personligheter från byn samt fakta om gårdarna m.m.

Dessa hittar ni här, eller under menyn ”Om Stocksbo” där ni kan klicka på ”Anekdoter och personligheter” respektive ”Gårdar”.

Hjälp till riskgrupper under coronapandemin

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp att handla eller göra andra ärenden? Eller tillhör du inte en riskgrupp men vill hjälpa någon behövande med sina ärenden?
 
Kontakta Markus eller Tilda i Preutz via telefon (M: 073-0495681, T: 073-9520282) eller Facebook (se inlägg på byalagets facebookgrupp).
 
Sprid gärna detta meddelande vidare till de som kan tänkas behöva hjälp men inte har epost eller facebook!

Valborgsfirandet

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt förbudet mot folksamlingar över 50 personer, så har vi beslutat att ställa in byalagets tänkta arrangemang kring majkasen.

Markägaren har dock informerat om att majkasen kommer att tändas ändå omkring klockan 20. Om du vill komma och titta på kasen så uppmanar vi att hålla respektfullt avstånd till varandra och att ni håller er hemma om ni har några som helst symptom på sjukdom!

OBS! Årsmötet uppskjutet!

Styrelsen har med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att skjuta upp byalagets årsmöte, som var tänkt att hållas den 5 april. Vi bedömer att det inte kommer vara möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt med avseende på eventuell smittspridning, och då många i byn tillhör riskgrupper vill vi inte ta onödiga risker. Vi hoppas att situationen ser annorlunda ut i slutet av maj, men har inte beslutat om något nytt datum ännu.

Så fort ett nytt datum är satt kommer vi kommunicera detta här, i byalagets facebookgrupp samt via epost.

Klicka här för mer information

Medlemsskapsavgift 2020

Vi hoppas att ni vill stödja Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag genom medlemskap!

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr per hushåll och betalas in på Bankgiro: 856-5012. Märk inbetalningen med namn, adress samt ”Medlemsavg 2020”