Nostalgimack

NOSTALGIMACK

På 1950-talet fanns en BP-mack i mitt byn.

På 1980-talet var det inte längre lönsamt med de små
bensinmackarna ute i byarna.

Färila Motorklubb har återskapat macken och du kan uppleva
en nostalgimack mitt i korsvägen.  

BP1

12 juli -17 Pehr Eriksson i P1800 från 1969, Mats Eriksson som tankbiträde, Margareta Mangenhaag TH med väninna i PV från 1961.

BP2  BP9

BP4  BP3  

Fotograf Harry Högberg

”Erik Eriksson i BP macken”