Nostalgimacken från 1957

1957 öppnade Erik Eriksson den första bensinmacken i byn under BP-flagg. I slutet av 1980-talet var det inte längre lönsamt med de små bensinmackarna ute i byarna, varpå macken, som innan dess hade flyttat över gatan, lades ned.

”Erik Eriksson i BP macken”

Färila Motorklubb har återskapat den ursprungliga BP-macken, och du kan återigen uppleva hur det såg ut när den låg mitt i korsvägen.

BP1

12 juli 2017, Pehr Eriksson i en Volvo P1800 från 1969 med Mats Eriksson som tankbiträde. Margareta Mangenhaag med väninna till höger i bild,  i en Volvo PV från 1961.

BP2  BP9

BP4  BP3

Foto: Harry Högberg