Ranvall

Idag finns två gårdar i Ranvall, ”Springs Ranvall” och ”Johan Larsas Ranvall”. Boningshusen är från den senare delen av 1800-talet men det finns också lämningar efter äldre hus. Ranvall finns första gången omnämnt 1639 i en kartläggning över finntorp i Ångermanland, Medelpad och Hälsingland. På 1690-talet finns också dokumenterat i husförhörslängder att befolkningen var finsktalande. I ”Johan Larsas Ranvall” finns ägarförteckning dokumenterad sedan 1765. De sista bofasta flyttade ut från Ranvall på 1950-talet.

Makarna Per och Margit Fredriksson emigrerade år 1907 med fyra barn till Ontario i Kanada. Flera av deras barn samt ättlingar har på äldre dagar besökt deras barndoms Ranvall vid flera tillfällen.

När den första frikyrkligheten gjorde sitt inträde i socknen på 1870-talet, brukade anhängarna av ”den nya läran” ofta samlas i Ranvall där de höll möten och bönestunder. Sedan ett par år tillbaka hålls friluftsgudstjänster åter i Ranvall – i dag dock i Svenska kyrkans regi!

Friluftsgudstjänst framför Johan Larsas Ranvall