Vill du ha en @stocksbo.se-adress?

Om du vill ha en eller flera @stocksbo.se epostadresser, kontakta info@stocksbo.se eller Jon-Erik Botås på 070-2610440.

Kostnad: 50 kr / år.

Så här kommer du åt ditt epostkonto

Webbmail:
Du kan alltid nå ditt konto via https://mail.stocksbo.se

Lägg till i epostklient
Du kan också enkelt lägga till din epostadress till valfri epostklient (på dator eller mobil).

Använd dessa inställningar:
Användarnamn: [namn]@stocksbo.se
Lösenord: [ditt lösenord]
Server för inkommande meddelanden: mail.stocksbo.se
IMAP Port: 993
POP3 Port: 995
Utgående server: mail.stocksbo.se
SMTP Port: 465
IMAP, POP3 och SMTP kräver autentisering.

Länka ditt konto till ett Gmail eller Outlook.com/Hotmail-konto

Lägg till din adress till ditt Gmail-konto.

Lägg till ditt stocksbo.se-konto till ditt Outlook.com/Hotmail-konto.