Kallelse till årsmöte 2022

 

Söndagen den 24 april kl 15.00 håller byalaget sitt årsmöte, denna gång på skolan. Så kom för att träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för det kommande året!

Klicka här för att komma till dagordningen

Om någon medlem vill lämna in förslag/framställningar som denne önskar tas upp på årsmötet, ska dessa senast inkomma tio dagar innan årsmötet, dvs senast torsdagen den 14 april.

Förslag/framställningar kan lämnas till info@stocksbo.se eller till valfri styrelsemedlem. Kontaktuppgifter till nuvarande styrelse hittar ni här.

Byalaget bjuder på fika!

OBS! Som vanligt håller vi oss hemma vid förkylningssymptom.

Vill du engagera dig i byalaget? Vi välkomnar alltid nya krafter! Kontakta Jon-Erik för att meddela intresse eller för att få veta mer om hur styrelsearbetet ser ut, 070-2610440 eller jon-erik@botas.se

PS! Efter byalagets årsmöte kommer Stocksbo vattenledningsförening och sedan Östra Stocksbo vägsamfällighet att ha sina årsmöten efter varandra, som vid tidigare år.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag