Skomakars

Britta och Erik Eriksson köpte gården 1949 av Eriks farfar Per Eriksson som var skomakare, därav kommer gårdsnamnet Skomakars.

Paret drev gården under en femårsperiod som jordbruk med kossor, kalvar och grisar. Under samma period startade Erik även åkeri som kom att heta Färila Transport AB.

Sedan 2011 äger Katarina Söderdahl gården, hon är barnbarn till Erik och Britta.