Johan Larsas

Fastigheten kallades ursprungligen för Skoghem och uppfördes på 1890-talet som kasern för sågverksarbetare. Men huset har sedan dess byggts till och om i omgångar, senast på 1990-talet. 1917 flyttade Johan och Margareta Larsson (från Nygården) in och gården har alltsedan kallats för ”Johan Larsas”.

Ungefär där maskinhallen står idag, byggdes 1891 ett sågverk. Det var i detta sågverk som en turbin för elproduktion installerades 1892 för att förse fyra gårdar i byn med elektricitet.

På tomten finns också Stocksbo Tullkvarn från 1861 samt Färila Sockensmedja. Smedjan byggdes i slutet på 1800-talet efter att den ursprungliga smedjan från 1820 som låg på platsen, brann ned till grunden. Både kvarn och smedja var länge kraftigt förfallna och renoverades under 1990- och tidigt 2000-tal. I samband med detta byggdes smedjan om till snickeriverkstad.

När Ramsjö kyrka byggdes på 1830-talet så smiddes all spik i sockensmedjan i Stocksbo.

Bakom Johan Larsas skymtar Mjölnargården eller kvarngården som den också kallas. Namnet till trots byggdes det troligen som bostadshus till smeden. 

Sommaren 1957 hade folkkonstnären Pehr Wassberg anlitats för att hjälpa till att rödmåla några av byggnaderna i Johan Larsas, då han tyckte mycket om att måla. Han höll just på att måla ”kolskåen” (där träkol förvarades) när en brand utbröt i ”fäxkammarn”, där man höll på att tvätta kläder. Man ropade på Pehr att det brann och att han måste skynda att flytta på sig, men Pehr som bara hade lite kvar att måla protesterade och ville måla klart först.