Pehr-Olof Kring och telefonstolpen

Som alla vet var Stocksbo tidigt ute med elektricitet. Pehr-Olof Kring var elektriker och den som gjorde mycket av installationerna när byn elektrifierades. Det har berättats att han var ovanligt tålig för elström och att han brukade ta i trådarna för att kontrollera om det fanns ström framdraget.

Mårtens var den sista av de fyra första gårdarna som elektrifierades, och i ett brev skrivet strax före jul 1892 skriver Per-Olov Olsson till sin Syster Margareta, som båda var barn till Anders Olsson d.ä, att ”…nu har även Mårtens fått elström”. Margatera var för tillfället i Gävle där hon studerade.

Han skriver vidare att Kring höll på att sätta upp en elledning på den gamla telefonstolpen vid vägen (redan 1884-1885 hade man telefon i några gårdar i Stocksbo). Stolpen var dock rutten och den gick av vid roten när Kring klättrade upp, varpå han ramlade ner. Per-Olov beskrev för Margareta att ”Vi var alldeles ovetande om händelsen när han kom in och berättade att han farit åt fanders Han hade ont här och där, men efter ett par, tre kaskar var han så pass återställd att han kunde fullgöra arbetet.”

Det finns också berättat att han brukade skoja med husfolket i samband med elinstallationen. En gumma frågade ”blir det nåt lyse idag”, varpå han bekräftade att så inte var fallet. Han gick sedan genast och skruvade på elektriciteten så att det började lysa i alla rum och gumman lär ha blivit så förskräckt att hon kastade en grötkastrull och sprang in i skafferiet och gömde sig.

/Stig Olsson i Nygården