Nygården (Ebbgård)

Nygården har den kallats i folkmun men gården heter egentligen Ebbgård. Före storbranden 1822 som ödelade halva Stocksbo, fanns det en gård på denna plats som hette Ebbgård. Varför namnet blev Nygården är nog inte så konstigt då Anders Olsson d.ä. började bygga ett hus här efter att platsen stått öde i över 40 år. Anders kom från Mårtens och gumman i Mårtens började kalla huset för Nygården, och då ”fastna de ve” som man sa på den tiden.

Huset fick sitt nuvarande utseende i slutet av 1800-talet

/Stig Olsson