Anders-Mats

Ursprungligen var gården bodland för Storbyn nr 8 i Färila, men har sedan tidigt 1700-tal varit ett eget hemman.

Anders-Mats drabbades av två förödande eldsvådor under 1800-talet. 1804 låg gården tätt bredvid Backens, som fattade eld under en söndagsgudstjänsten i november, och båda gårdarna brann ned till grunden. När man byggde upp Anders-Mats igen så flyttades gården till sin nuvarande plats. 1874 var dock elden framme igen och alla byggnader utom härbret och bastun brann ned.