EU – projektstöd för Stocksbo kraftverksrenovering 2018

Kraftverkets renovering 2018

I januari i år fick vi glädjande nyheter av Länsstyrelse Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden

 

Vi hade beviljats finansiering av renoveringen enligt följande:

Europeiska jordbruksfonden, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, 202 719 kr.

Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för kultur – och folkhälsa, 77 968 kr.

Detta är 90 % av renoverings kostnaden och byalaget finansiering blir då 10 %, 31 188 kr.

Stödet kommer att betalas ut efter att byalaget först har betalat hela renoveringens kostnader.

Syftet med projektet är att säkra kraftstationen så att den fortsättningsvis efter detta projekt kan rustas vidare till ursprungligt skick och kunna visas som ett steg i Landsbygdens elektrifiering då Stocksbo framhålls som den första by i Sverige med eldistribution redan 1892.

 

Kraftverkets renovering 2018:

Säkring av byggnad, montering av ställning, demontering av tegel, lyft och diagonaldragning av sättning i stomme, lyft av sättning i torn och innetak, urskottning av spån innetak, förstärkning av strävor i gavlar, återmontering av panel, komplettering av dålig panel, ny vattbräda mot grund, byte av plåt vid möte tornvägg och tak (längre), lagning av panel på torn, demontering av papp på torn, montering av ny papp på torn, montering av enkelfasad plåt på torntak, lagning/justering av pardörr, lagning av rötskadad panel i innetak, pågjutning av grund, demontering av bär och ströläkt, demontering av papp, montering av ny papp, montering av ny strö och bärlekt, montering av gavlade hängrännor, återmontering av tegel, demontering av ställning. Allt till en kostnad av 311 875 kr.

Arbetet kommer att utföras av Gamla Trähus under sommaren 2018.