Renovering av museikraftverket, hösten 2018

I januari 2018 fick vi glädjande nyheter av Länsstyrelse Gävleborg och Europeiska jordbruksfonden

Vi hade beviljats finansiering av renoveringen enligt följande:

  • Europeiska jordbruksfonden, Landsbygdsprogrammet 2014-2020, 202 719 kr. 
  • Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för kultur – och folkhälsa, 77 968 kr.

Detta är 90 % av renoveringskostnaden och byalagets finansiering blir då 10 %, 31 188 kr. Stödet betalades ut efter att byalaget först hade betalat hela renoveringens kostnader. För att möjliggöra byalagets del av finansieringen stöttades byalaget bl.a. av ortens framgångsrika och generösa företagare, läs mer.

”Syftet med projektet är att säkra kraftstationen så att den fortsättningsvis efter detta projekt kan rustas vidare till ursprungligt skick och kunna visas som ett steg i Landsbygdens elektrifiering då Stocksbo framhålls som den första by i Sverige med eldistribution redan 1892.”

Detta gjordes under museikraftverkets renovering :

Säkring av byggnad, montering av ställning, demontering av tegel, lyft och diagonaldragning av sättning i stomme, lyft av sättning i torn och innetak, urskottning av spån innetak, förstärkning av strävor i gavlar, återmontering av panel, komplettering av dålig panel, ny vattbräda mot grund, byte av plåt vid möte tornvägg och tak (längre), lagning av panel på torn, demontering av papp på torn, montering av ny papp på torn, montering av enkelfasad plåt på torntak, lagning/justering av pardörr, lagning av rötskadad panel i innetak, demontering av bär och ströläkt, demontering av papp, montering av ny papp, montering av ny strö och bärlekt, montering av gavlade hängrännor, återmontering av tegel, demontering av ställning. Allt till en kostnad av 311 875 kr.

Arbetet utfördes av Gamla Trähus under hösten 2018.