Valborgsfirandet

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt förbudet mot folksamlingar över 50 personer, så har vi beslutat att ställa in byalagets tänkta arrangemang kring majkasen.

Markägaren har dock informerat om att majkasen kommer att tändas ändå omkring klockan 20. Om du vill komma och titta på kasen så uppmanar vi att hålla respektfullt avstånd till varandra och att ni håller er hemma om ni har några som helst symptom på sjukdom!