Årsmötets protokoll 2020

Protokoll från årsmötet 2020

Den 2020-06-14 vid gamla BP-macken
Närvarande: 18 personer

§1 Val av ordförande
Till mötets ordförande valdes Bengt Jönsson.

§2 Val av sekreterare
Till mötets sekreterare valdes Jon-Erik Botås .

§3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Mats Bergkvist och Markus Öhrn.

§4 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade att medlemsförteckningen gäller.

§5 Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes av mötet.

§6 Anmälan av övriga ärenden

Två stycken övriga ärenden anmäldes, se §18.

§7 Styrelsen redovisning över det gångna räkenskapsåret.

Mötets ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen. Mötets sekreterare redogjorde för redovisningen för det gånga räkenskapsåret, som visade ett positivt resultat om 4 907,40 kr. Mötet godkände redovisningarna. 

§8 Revisorernas berättelse
Bengt Jönsson läste upp för revisionsberättelsen.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötet gav styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.

§10 Val av ordförande i föreningen
Karl Gunnar Jonsson-Finne valdes som ny ordförande för byalaget på ett år, till årsmötet 2021

§11 Beslut angående antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Utöver ordföranden beslutades att styrelsen ska ha sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.     

§12 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Kassör                 Ulrika Eriksson                     Kvarstår till 2021
Sekreterare          Jon-Erik Botås                      Nyval till 2022
Ledamot              Catharina Olsson – Lindh     Omval till 2022
Ledamot              Stefan Mårdberg                   Kvarstår till 2021
Ledamot              Runar Isidorsson                   Omval till 2021                     
Ledamot              Markus Öhrn                      Nyval till 2022
Suppleant            Tilda Lovell                 Nyval till 2022
Suppleant            Karin Botås         Kvarstår till 2021                  
Suppleant            Mats Bergkvist                      Kvarstår till 2021

§13 Val av revisorer samt suppleant
Revisor                    Bengt Jönsson                  Omval 1 år
Revisor                    Stefan Bergegård              Omval 1 år
Suppleant                  Tore Sjölund                     Omval 1 år

§14 Val av valberedning

Byalagets styrelse utgör också valberedning.

§15 Beslut om nästkommande års medlemsavgift (2020)

För 2021 beslutade mötet en förändring av medlemsavgiften till 100 kr / år för enskilda medlemmar samt 150 kr / år för hushåll.

§16 Antagande av verksamhetsplan för 2020

Verksamhetsplanen för 2020 redogjordes för av mötesordföranden, samt godkändes av mötet.

§17 Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet

 1. Byalaget har fått en skogskoja om ca 15m2 till skänks av Tore Sjölund. Denna har börjat renoveras och är tänkt att fungera som mobil samlingslokal för mindre tillställningar och möjlig att låna för byborna. Det finns förslag till uppställningsplats men detta är ännu inte bestämt. Byalaget efterfrågar material som bybor kan tänkas ha över och vill skänka för att ställa i ordning vagnen. Detta behövs exempelvis:
  • En liten vedkamin
  • En golvmatta (ca 6×2,5m)
  • Byggmaterial (Råspont, masonite, tunn panel till dörr)
  • Elmateriel (vägguttag, strömbrytare lampsocklar, kabel)
  • Släpvagnsbelysning och skyltning
  • Trallvirke och reglar
  • Mindre takrännor (ca 2×6 m)
  • Plåt till rökrörsomfattning
  • nya däck eller reservhjul (280/60-15.5).
 2. Två ansökningar om bygdemedel har skickats in, ett gällande fortsatt renovering av kraftstationen samt ett gällande renovering av den koja som byalaget fått av Tore Sjölund. Byalaget har fått förhandsinformation om att byalaget tilldelats medel i båda ansökningarna, men det formella beslutet var inte kommunicerat då årsmötet ägde rum. Det kommer också vara möjligt att söka nya bygdemedel från Högkölens vindkraftspark

§18 övriga ärenden    

 • Julgranslistan. Sune Sjölund har en fin gran som han vill ta ner och skänker till byalaget som julgran. Näst på tur i julgranslistan beslutades därför skjutas fram ett år.
  Ny lista: Sune Sjölund (2020), Mårtens (2021), Lill-Springs (2022).

 • För de intresserade så är det möjligt att anordna bakning i bakugnen hos Tilda Lovell och Markus Öhrn i Preutz från och med september. P.g.a. coronapandemin bör endast mindre sällskap baka samtidigt, men detta kan samordnas så att man kan hålla bakugnen varm. Viola Sverkersdotter är intresserad av att baka samt instruera hur man gör. Vid intresse, kontakta henne!

§19 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Vid protokollet, Jon-Erik Botås

Mötesordförande, Bengt Jönsson

Justeras, Mats Bergkvist

Justeras, Markus Öhrn

 

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse för Stocksbo-Åbo-Brinnasens Byalag, 2019

 

Styrelsen under 2019 har bestått av:
Maria Haglund                                Ordförande och sekreterare
Ulrika Eriksson                               Kassör
Catharina Olsson-Lind               Ledamot
Stefan Mårdberg                           Ledamot
Runar Isidorsson                            Ledamot
Jon-Erik Botås                                 Ledamot
Carl-Johan Staffansson              Suppleant
Karl-Gunnar Jonsson-Finne      Suppleant
Mats Bergkvist                                Suppleant

Vi har haft 5 styrelsemöten under året (22 januari, 19 mars, 13 maj, 2 september, 7 november)

Händelser under året:      

 • Byalaget hade 77 medlemmar 2019.
 • Sålt boken Hälsingerunor 2018. Köpte in 10 böcker och har hittills sålt 7 böcker.
 • Årsmötet 24 mars kostade bara 50 kr, 2019 pga. styrelsemedlemmarna kokade kaffe och bakade, samt att Tore Sjölund endast skulle ha 100 kr för lokalhyra. Hyran som vi delade med Stocksbo vattenledningsförening.
 • Anordnade Gårdsloppis den 11 maj och sedan även den 10 augusti. SUCCÉ!Det var låga anmälningsavgifter till Gårdsloppisen som täckte LjP annonserna och gav en liten vinst på 212 kr totalt.
 • Friluftsgudstjänst i Ranvall i samarbete med Färila kyrka den 14 juli. Solen sken och det kom mycket folk. Riksspelman Bengt Jonsson spelade på näverlur och horn och Anders Kollin sjöng och spelade. Byalaget sålde Per Wassberg-vykort och affischer efter gudstjänsten för 305 kr
 • Den 16 juli var det Stocksbodagen under Färilaveckan
  • Ankrace via Viola Sverkersdotter. Det blev 2500 kr till byalaget. Tack Viola!
  • Visning av museikraftverket den 16 juli, med guiderna Staffan och Bengt som gav 830 kr i entré.
  • Nostalgimacken med veteranbilsutställning med Färila motorklubb, samt fika på Byaboa.
  • Det var även loppis i Skomakars den dagen.
 • Vinnarna av den årliga brännbollsturneringen var i år STOCKSBO, som slog Krogen 1 i finalen med 44–36.
 • Sålt T-shirt och mössor under året, ur lagret sedan tidigare år samt nya inköp och totalt under året har detta givit en vinst på 1884 kr.
 • Nya färger på Stocksbo tygkassarna, lime och gråa. Totalt under året har vi sålt 16 tygkassar.
 • Industrihistoriska intressegruppen besökte kraftverket och tullmjölkvarnen i Stocksbo den 23 september med Staffan som guide. Gav 500 kr i entré.
 • Byalaget har fått stuga på hjul av Tore Sjölund som vi ska renovera upp och ställa vid kraftverket. Tusen tack!
 • Medlemsmöte i Åbo jaktstuga den 11 november angående bygdemedelsansökan till den31 mars. Det kom fyra personer utöver styrelsen. Det hade kommit in några förslag på förhand, samt några som utarbetades på mötet. Vi gick igenom alla förslag och sedan röstade vi fram två förslag som vi skulle jobba vidare med.
  • Gemensamma samlingspunkter och sociala aktiviteter
  • Belysning längs Åbovägen
 • Årliga bussresan till Birsta den 23 november gick tyvärr med förlust på 2780 kr.
 • Köpte in en ny julgransbelysning för 799 kr.
 • Julgranständningen den 30 november. Roligt att så många kom!Den kostade byalaget bara 424,60 kr pga. Swishbidrag av besökare.            
 • 2019 tog styrelsen ut arvoden av en summa av 1700 kr i pengar eller Birsta-bussresa alternativt mössa. Runar avstod från arvode.
 • Byalaget har fått 83 Swishbetalningar under året till en kostnad av 100,50 kr.     Vi fick ner kostnaden till 1,5 kr/st. Bekvämt och tryggt betalningssätt för alla, men fler verifikat.

 • Fyra nyinflyttade i byarna 2019:
  • Preutz – Tilda Lovell och Markus Öhrn
  • Ebbgård – Kristina Olsson och Anders Grapengiesser
  • Nylandsvägen 3 – Jesper Isberg och Johanna Zetterman
  • Östra Stocksbo 4 – Alva Andersson

 • I början av 2020 har även Åbovägen 44, Elina Hansson fått inflyttningspresent efter att hon tagit över gården

 • Ingen renovering av kraftverket 2019.

 • Årets resultat blev + 4 907,40 kr

 Bilaga 2. Verksamhetsplan för Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag, 2020

 •  Två ansökningar till bygdemedel, inskickade i mars
 • Tipsrunda, ”Påskrundan” under påskhelgen. Start och mål vid kasen. Priserna meddelas efteråt via Facebook.
 • Fixardag den 24 maj: plocka skräp i diken.
 • Årsmöte den 14 juni kl. 15.00 BP Macken
 • Visning av museikraftverket sker endast via bokningar i sommar, p.g.a Coronapandemin
 • Gårdsloppis den 8 augusti kl. 11.00–15.00. Ev. håller vi kraftverket öppet för visning.
 • Historier från Hälsingland är intresserade av att komma till Ranvall för en berättarkväll, men inget bestämt än. Styrelsen återkommer vart det lider.
 • Bussresa till Birsta den 21 november. Uppskattad bussresa trots att det blev färre bokade 2019.
 • Julgranständning den 28 november.