OBS! Årsmötet uppskjutet!

Styrelsen har med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att skjuta upp byalagets årsmöte, som var tänkt att hållas den 5 april. Vi bedömer att det inte kommer vara möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt med avseende på eventuell smittspridning, och då många i byn tillhör riskgrupper vill vi inte ta onödiga risker. Vi hoppas att situationen ser annorlunda ut i slutet av maj, men har inte beslutat om något nytt datum ännu.

Så fort ett nytt datum är satt kommer vi kommunicera detta här, i byalagets facebookgrupp samt via epost.

Klicka här för mer information