Kallelse till årsmöte, söndag 13 juni

Söndagen den 13 juni kl 15.00 håller byalaget sitt årsmöte, denna gång utomhus vid kraftstationen. Så kom för att på lagom avstånd träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för det kommande året.