Kallelse till årsmöte 3/3

Söndagen den 3 mars kl 15.00 håller byalaget sitt årsmöte på Stocksbo Kulturhus. Så kom för att träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för det kommande året!

Klicka här för att komma till dagordningen

Underlag till årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2023
Resultat och balansräkning för 2023
Verksamhetsplan och budget för 2024
Valberedningens förslag (läggs upp så snart det är färdigt)

Om någon medlem vill lämna in förslag/framställningar som denne önskar tas upp på årsmötet, ska dessa senast inkomma tio dagar innan årsmötet, dvs senast torsdagen den 22 februari.

Förslag/framställningar kan lämnas till info@stocksbo.se eller till valfri styrelsemedlem. Kontaktuppgifter till nuvarande styrelse hittar ni här.

Byalaget bjuder såklart på fika!

Vill du engagera dig i byalaget? Vi välkomnar alltid nya krafter! Kontakta valberedningen genom Mathias Dahlström på 070-3416662 för att meddela intresse. Vill du veta mer vad styrelsearbetet innebär, kontakta Jon-Erik på 070-2610440 eller jon-erik@botas.se

PS! Efter byalagets årsmöte kommer Stocksbo Vattenledningsförening och sedan Östra Stocksbo Vägsamfällighet att ha sina årsmöten efter varandra, som vid tidigare år.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag!


Publicerat