Kallelse till årsmöte

Söndagen den 19 mars kl 15.00 håller byalaget sitt årsmöte på Kulturhuset. Så kom för att träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för det kommande året!


Publicerat