Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021


Söndagen den 13 juni kl 15.00 håller byalaget sitt årsmöte, denna gång utomhus vid kraftstationen. Så kom för att på lagom avstånd träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för det kommande året.

Klicka här för att komma till dagordningen

Om någon medlem vill lämna in förslag/framställningar som denne önskar tas upp på årsmötet, ska dessa senast inkomma tio dagar innan årsmötet, dvs senast torsdagen den 3 juni.

Förslag/framställningar kan lämnas till info@stocksbo.se eller till valfri styrelsemedlem. Kontaktuppgifter till nuvarande styrelse hittar ni här.

För att undvika trängsel m.m. så får man ta med eget fika denna gång.

Vill du engagera dig i byalaget? Vi välkomnar alltid nya krafter! Kontakta Jon-Erik för att meddela intresse eller för att få veta mer om hur styrelsearbetet ser ut, 070-2610440 eller jon-erik@botas.se

PS! Efter byalagets årsmöte kommer Stocksbo vattenledningsförening och sedan Östra Stocksbo vägsamfällighet att ha sina årsmöten efter varandra, som vid tidigare år.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag