Årsmöte 2020

OBS! ÅRSMÖTET UPPSKJUTET

Styrelsen har med stöd i folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att skjuta upp byalagets årsmöte. Vi bedömer att det inte kommer vara möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt med avseende på eventuell smittspridning, och då många i byn tillhör riskgrupper vill vi inte ta onödiga risker. Vi hoppas att situationen ser annorlunda ut i slutet av maj, men har inte beslutat om något nytt datum ännu.

Så fort ett nytt datum är satt kommer vi kommunicera detta här, i vår facebookgrupp samt via epost.

 

Välkomna på byalagets årsmöte, 5 april kl 15.00, Jaktstugan i Åbo

Kom för dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för året.

Dagordning enligt stadgarna. Klicka här för stadgarna

Under mötet kommer vi bl.a. kort redogöra för diskussionen kring, samt de ansökningar gällande bygdemedel från vindkraftsetableringen på Högkölen som byalaget skickat in.

Vi kommer också dela ut en present till det yngsta tillskottet i byn, en tjej som föddes under 2019.

Och så bjuder byalaget givetvis på fika!

Vill du engagera dig i byalaget? Vi välkomnar alltid nya krafter! Kontakta Jon-Erik för att meddela intresse eller för att få veta mer om hur styrelsearbetet ser ut, 070-2610440 eller jon-erik@botas.se

PS! Efter byalagets årsmöte kommer Stocksbo vattenledningsförening och sedan Östra Stocksbo vägsamfällighet att ha sina årsmöten efter varandra, som vid tidigare år.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag

Se länk för karta till jaktstugan: https://goo.gl/maps/szDN1KzEki1j6TC2A