Årsmöte 2020

Nytt datum för årsmöte 2020!

Vi har nu satt ett nytt datum för årsmötet som skulle ha hållits i april. Nytt datum är söndagen den 14 juni kl 15.00. Mötet äger rum utomhus vid gamla BP-macken. Även om vi är utomhus gäller som vanligt att man håller sig hemma om man uppvisar några symptom.

Så kom för att på lagom avstånd träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för året.

Dagordning enligt stadgarna. Klicka här för stadgarna

Under mötet kommer vi bl.a. kort redogöra för diskussionen kring, samt de ansökningar gällande bygdemedel från vindkraftsetableringen på Högkölen som byalaget skickat in.

För att undvika trängsel m.m. så får man ta med eget fika denna gång.

Kom ihåg att eventuella framställningar och förslag från medlemmarna, som önskas tas upp på årsmötet, ska ha inkommit till styrelsen senast den 4 juni (10 dagar före årsmötet). Dessa skickas förslagsvis via epost till info@stocksbo.se

Vill du engagera dig i byalaget? Vi välkomnar alltid nya krafter! Kontakta Jon-Erik för att meddela intresse eller för att få veta mer om hur styrelsearbetet ser ut, 070-2610440 eller jon-erik@botas.se

PS! Efter byalagets årsmöte kommer Stocksbo vattenledningsförening och sedan Östra Stocksbo vägsamfällighet att ha sina årsmöten efter varandra, som vid tidigare år.

Varmt välkomna hälsar styrelsen för Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag