Månad: april 2022

  • Påskrundan!

    Påskrundan!

    På allmän begäran återkommer påskrundan för tredje året i rad. Påskrundan är en tipsrunda som kommer ge dig både fin motion och hjärngympa! Den sitter uppsatt mellan skärtorsdagen 14 april och fredagen den 22 april.

  • Kallelse till årsmöte

    Söndagen den 24 april kl 15.00 håller byalaget sitt årsmöte, denna gång på skolan. Så kom för att träffa bybor, dela med dig av dina idéer och tankar gällande byalagets framtid eller bara för att lyssna kring vad som ligger i planerna för det kommande året!