Månad: december 2020

  • Dags att söka bygdemedel!

    Dags att söka bygdemedel!

    Varje år är det möjligt att söka så kallade bygdemedel för att finansiera projekt eller anläggningar som främjar lokalsamhället. Vi uppmanar därför alla att komma in med förslag till ansökningar för projekt som kan göra utveckla byarna och komma alla bybor till gagn!  Klicka på knappen för att läsa mer om hur du gör, samt […]

  • Julrundan