Månad: mars 2020

  • Valborgsfirandet

    På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt förbudet mot folksamlingar över 50 personer, så har vi beslutat att ställa in byalagets tänkta arrangemang kring majkasen. Markägaren har dock informerat om att majkasen kommer att tändas ändå omkring klockan 20. Om du vill komma och titta på kasen så uppmanar vi att hålla respektfullt avstånd till varandra…

  • OBS! Årsmötet uppskjutet!

    Styrelsen har med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att skjuta upp byalagets årsmöte, som var tänkt att hållas den 5 april. Vi bedömer att det inte kommer vara möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt med avseende på eventuell smittspridning, och då många i byn tillhör riskgrupper vill vi inte ta onödiga risker. Vi…

  • Byalaget arrangerar gårdsloppis i byarna den 16 maj!

    Lördag den 16 maj mellan klockan 10.00 och 15.00 anordnar byalaget gårdsloppis i byarna. Vill du sälja dina gamla grejer? Anmäl din gård senast fredagen den 1 maj!  Klicka här för mer information