Valborgsfirandet

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt förbudet mot folksamlingar över 50 personer, så har vi beslutat att ställa in byalagets tänkta arrangemang kring majkasen.

Markägaren har dock informerat om att majkasen kommer att tändas ändå omkring klockan 20. Om du vill komma och titta på kasen så uppmanar vi att hålla respektfullt avstånd till varandra och att ni håller er hemma om ni har några som helst symptom på sjukdom!

OBS! Årsmötet uppskjutet!

Styrelsen har med stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att skjuta upp byalagets årsmöte, som var tänkt att hållas den 5 april. Vi bedömer att det inte kommer vara möjligt att genomföra årsmötet på ett säkert sätt med avseende på eventuell smittspridning, och då många i byn tillhör riskgrupper vill vi inte ta onödiga risker. Vi hoppas att situationen ser annorlunda ut i slutet av maj, men har inte beslutat om något nytt datum ännu.

Så fort ett nytt datum är satt kommer vi kommunicera detta här, i byalagets facebookgrupp samt via epost.

Klicka här för mer information