Medlemsskapsavgift 2020

Vi hoppas att ni vill stödja Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag genom medlemskap!

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr per hushåll och betalas in på Bankgiro: 856-5012. Märk inbetalningen med namn, adress samt ”Medlemsavg 2020”